Popis projektu

Človek je odjakživa súčasťou prírody. V nej všetko funguje dokonalo. Vďaka nej žijeme, tvoríme, rozvíjame sa. Učíme sa rešpektu, úcte, zodpovednosti. V prírode sa hráme, oddychujeme i vzdelávame. V súlade s týmito myšlienkami sme vytvorili projekt zariadenia lesnej pedagogiky.

Zariadenie lesnej pedagogiky sa nachádza na krásnom mieste na okraji lesa s nádherným výhľadom na Vysoké Tatry. Je to originálny priestor v lone prírody určený na vzdelávacie semináre, prednášky, tvorivé dielne, detské tábory, lesné vychádzky pod vedením lesných pedagógov, súťaže s environmentálnym zameraním, meditácie, cvičenia v prírode, ekotrhy, kurzy varenia a mnohé ďalšie aktivity.

S rešpektom k prírode sme pristupovali aj pri výstavbe. Zariadenie tvorí šesť netradičných kruhových stavieb postavených z prírodných materiálov a administratívna budova s jedálňou. Jednotlivé stavby budú obkolesovať ovocné sady a permakultúrne záhrady.

Náklady na výstavbu areálu predstavujú sumu približne 1 993 tisíc €. Z tejto sumy nám 55 percentami prispieva Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka v rámci operačného programu Program rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Tím Krásnych sadov

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je vybudovať a vybaviť zariadenie lesnej pedagogiky, prispieť k zvýšeniu zamestnanosti v regióne a ponúknuť službu, ktorá je verejnosťou žiadaná a v našom regióne chýba. Naše ďalšie ciele sú:

Zvyšovať povedomie

Zvyšovanie povedomia o lesnom ekosystéme.

Posilňovať zodpovedný postoj

Posilňovať zodpovedný postoj k životnému prostrediu a k ochrane prírody.

Podporovať výchovu

Podporovať výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju.

Šíriť tradície vidieka

Šíriť tradície vidieka a propagovať jeho gastronómiu.

Prispieť k ochrane životného prostredia

Prispieť k ochrane životného prostredia zavedením inovatívnych technológií.

Začleniť osoby do spoločenského života

Začleniť seniorov a osoby so zníženou schopnosťou pohybu do spoločenského života, preklenúť medzigeneračné bariéry. Ponúknuť im priestor pre získavanie vedomostí, zručností, pre relax a oddych.

Rozvíjať zručnosti

Cez výchovno-vzdelávacie programy rozvíjať umelecké, pohybové, športové a manuálne zručnosti klientov, posilňovať ich komunikačné zručnosti, vôľu, empatiu, zodpovednosť, koncentráciu, pozornosť i predstavivosť.

Podporovať zdravý životný štýl

Podporovať zdravý životný štýl prostredníctvom zdravého pohybu a stravovania.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidiela SR
Program rozvoja vidieka