Ako sa k nam dostať

Zariadenie lesnej pedagogiky sa nachádza 6 km od mesta Poprad, v blízkosti obce Mlynica v lokalite Krásne Sady.

V smere od Popradu sa do Krásnych Sadov dostanete po miestnej komunikácii č. 3080 prechádzajúcej obcou Veľký Slavkov. Za obcou na prvej križovatke odbočíte doprava na cestu č. 3093 vedúcu do obce Mlynica. Asi po 100 metroch po ľavej strane začína lokalita Krásne Sady.

V smere zo Starého Smokovca sa vydajte po hlavnej ceste č. 534 do Popradu. Asi po 5 km na križovatke odbočte doľava na miestnu komunikáciu č. 3093 smerujúcu do obce Nová Lesná alebo Veľký Slavkov. Prejdite traťou Tatranských elektrických železníc a na ďalšej križovatke pokračujte rovno smerom na Mlynicu. Asi po 100 metroch po ľavej strane začína lokalita Krásne Sady.

V smere od Kežmarku pokračujte po hlavnej ceste č. 66 smerom na Poprad. Za obcou Veľká Lomnica odbočte doprava na miestnu komunikáciu č. 3093 na obec Mlynicu. Prejdite celou obcou a na jej konci na prvej križovatke odbočte doprava na Novú Lesnú. Asi po 1 km po pravej strane sa nachádzajú Krásne Sady.