Kontakt

Krásne sady Mlynica – servisná a prevádzková, a.s.
Tatranská 611/149
059 52 Veľká Lomnica
info@krasnesady.sk

Stanislav Kalakaj
Manažér Zariadenia lesnej pedagogiky
stanislav.kalakaj@krasnesady.sk
+421 (0)903 200 187

Marcela Nováková
PR, marketing
marcela.novakova@krasnesady.sk
+421 (0)907 657 458