O nás

Ciele projektu

Kto?

Tvorcom tohto projektu je naša spoločnosť Krásne Sady Mlynica – servisná a prevádzková, a. s., Spišská Nová Ves.


Prečo?

Veľký mysliteľ Ján Ámos Komenský už pred stáročiami povedal, že prvé a jediné, čo pre nás všetkých má byť cieľom v živote, je šťastie ľudského rodu. Vedení túžbou byť šťastní a žiť v súlade s prírodou, so sebou samým, aj v súlade so svojím okolím sme vytvorili projekt ekologického územia Krásne Sady.

Príroda vo svojej celistvosti a kráse je pre nás ten najlepší priestor, kde môžeme relaxovať a vzdelávať sa. Prijímať aj odovzdávať. Byť užitoční a rásť. Ako ľudia, rodičia, kolegovia, partneri v živote i v práci.

Projekt bývania sme spojili so vzdelávaním, lebo kvalitné vzdelávanie je pre nás cestou, ako smerovať k harmonickému životu. Ako sa vzájomne inšpirovať, tvoriť, povzbudzovať sa. Tak aby naša existencia na tejto planéte niesla pozitívnu stopu. Zariadenie lesnej pedagogiky je pre nás možnosťou, ako vytvoriť to najlepšie prostredie na takéto vzdelávanie, zažívanie, na hru, aj relax.


Kde?

Zariadenie lesnej pedagogiky sa nachádza v centre Krásnych Sadov na ploche 1,6 hektára. Tvorí ho komplex šiestich stavieb s kruhovým pôdorysom a jednej centrálnej administratívnej budovy spojenej s jedálňou. Súlad s okolitou prírodou a ekologické hľadisko sme preniesli aj do architektonického riešenia jednotlivých stavieb a výberu materiálov.

  • Tak ako boli stromy stvorené do tvaru kruhu, tak majú aj naše stavby kruhový pôdorys.
  • Základným stavebným materiálom je drevo, na izoláciu sme použili drevovlákno.
  • Strecha z plne recyklovateľnej trstinovej krytiny je na slovenské pomery ojedinelým riešením.
  • Hlinené omietky sú ekologické, zdraviu neškodné a navyše sme využili materiál z miestnych zdrojov.
  • Podlaha je z konopného betónu – materiálu s negatívnou uhlíkovou stopou.
  • Vykurovanie budov je zabezpečené kachľovými pecami.
  • Kvalitnú pitnú vodu získame z miestnej studne.
  • Na výstavbu chodníkov v areáli zariadenie sme použili prírodné materiály.

Pôdorys stavieb lesnej pedagogiky

Každá zo stavieb Zariadenia lesnej pedagogiky má svoj názov a predurčenie, v súlade s ktorým sa nesú jednotlivé vzdelávacie aktivity. Stavby majú tieto pomenovania: Človek, Vesmír, Umenie, Remeslá, Zem a Komunikácia. Jednotlivé budovy budú obkolesovať ovocné sady.